• Een nummerplaat voor elke bromfiets!

  nummerplaat.png Voor iedere bromfiets en lichte vierwieler een nummerplaat!   Heb je een van deze voertuigen? Vergeet dan niet de inschrijving ervan in orde te brengen! Sinds 31 maart 2014 moeten nieuwe bromfietsen en lichte vierwielers worden ingeschreven. Deze verplichting geldt nu ook voor alle... meer lezen

  Gepubliceerd op : 16-10-2017

 • Infozine in uw brievenbus!

  Infozine%20oktober%202017.JPG Vandaag of morgen in uw brievenbus: infozine Nieuwerkerken ! meer lezen

  Gepubliceerd op : 12-10-2017

 • Werken Heuvelstraat, Kerkstraat en Pastorijstraat

  werken1010.JPG Na de aanleg van de riolering in de Heuvelstraat komen de werken stilaan op kruissnelheid. Vanuit de Heuvelstraat trekt de aannemer vanaf 11 oktober 2017 de Kerkstraat in richting van het gemeenteplein. Deze werken lopen in eerste instantie vanaf de Heuvelstraat richting het... meer lezen

  Gepubliceerd op : 11-10-2017

 • Vacature

  vacature.JPG   meer lezen

  Gepubliceerd op : 12-10-2017

 • Nieuwe dienstregeling De Lijn vanaf 30 oktober 2017

  aff%20de%20lijn.JPG 5 Hasselt - Nieuwerkerken - Sint-Truiden De dienstregeling van lijn 5 is aangepast aan de situatie op de weg en wordt alvast afgestemd op de treinuren, die in december wijzigen. Een aantal ritten komen enkele minuten vroeger of later aan de haltes. Raadpleeg de dienstregeling voor meer... meer lezen

  Gepubliceerd op : 06-10-2017

 • Fotowedstrijd ‘Dit zien wij. 44 Lenzen, beelden, verhalen’

  logo_ditzienwij_def.png Samen met jou en alle Limburgers zoekt het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed naar 44 nieuwe beelden van het "erfgoed van de toekomst". Met de fotowedstrijd ‘Dit zien wij. 44 Lenzen, beelden, verhalen.’ dagen we je uit om eens met een andere blik naar je omgeving te... meer lezen

  Gepubliceerd op : 27-09-2017

 • Bekendmaking

  Thomas%2018917.JPG   De burgemeester       In overeenstemming met artikel 10 van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, ligt... meer lezen

  Gepubliceerd op : 19-09-2017

 • Werken Kerkstraat en Heuvelstraat - bereikbaarheid

  verkeersbord%20werken.jpg Vanaf maandag 18 september tot eind december 2017 zal er geen doorgaand verkeer mogelijk zijn: - in de Kerkstraat: tussen het straatje naar de sporthal en het funerarium Vranken. - in de Heuvelstraat: tussen boomkwekerij Carolus tot de aansluiting met de Kerkstraat. De aannemer voorziet een... meer lezen

  Gepubliceerd op : 14-09-2017

 • Werken Kerkstraat - wijziging bereikbaarheid school vanaf maandag 18 september 2017

  school%20vanaf%2018.09.2017.png De werken aan het wegje ter hoogte van de sporthal zijn intussen klaar. Vanaf 18 september zal ‘t Nieverke nog enkel bereikbaar zijn via de achteringang (zie ook plannetje) :   Via het wegje aan de sporthal: de kiezelparking en klinkerparking zijn bereikbaar. Via de... meer lezen

  Gepubliceerd op : 14-09-2017

 • Gratis huiskamerconcerten, te boeken groepen gekend

  Huiskamerconcert%20%20%28800x564%29.jpg Sinds 2011 bieden Nieuwerkerken, Geetbets en Halen in samenwerking met Herk-de-Stad gratis huiskamerconcerten aan hun inwoners aan. De bedoeling is om cultuur aan te bieden aan mensen die er niet dagelijks mee in contact komen op een voor hen toegankelijke locatie. Onder het motto... meer lezen

  Gepubliceerd op : 01-09-2017

 • Omschakeling van arm naar rijk gas

  Ook Nieuwerkerken schakelt gedeeltelijk om van arm naar rijk gas. De voorbereidende werken op de netten en de aansluitingen starten in september 2017. Voor dit project is rijk gas beschikbaar vanaf 1 juni 2018. In al de woningen is een huisbezoek nodig. Een technicus van Infrax komt... meer lezen

  Gepubliceerd op : 31-08-2017

 • Mogelijke storing GSM-netwerk

  Door de beschadiging van leidingen tijdens de werken in Nieuwerkerken-centrum, is het mogelijk dat het netwerk hiervan gedurende 3 werkdagen hinder ondervindt. De operatoren gaan de omliggende antennes richten zodat er een basisdekking is. meer lezen

  Gepubliceerd op : 25-08-2017

 • Literair ontbijt met auteurslezing door Kris Van Steenberge

  Literair%20ontbijt%20boek%20Woesten.jpg Zondag 29 oktober 2017, 9 uur in buurthuis Ter Cose Reserveren in de bibliotheken van Sint-Truiden, Nieuwerkerken en Kozen tijdens de openingsuren of telefonisch op 0477 61 98 92 of via annie.grosseels@sint-truiden.be vóór 22 oktober. In een auteurslezing schetst Kris Van... meer lezen

  Gepubliceerd op : 23-08-2017

 • Wie is er bang voor Virginia Woolf?

  Wie%20is%20er%20bang%20foto%20belgisch%20repertoire%20theater.jpg AFGELAST! De voorstelling ‘Wie is bang voor Virginia Woolf’ die zou plaatsvinden op vrijdag 6 oktober 2017 om 20 17 om 20 u in oc De Brug wordt afgelast.   Mensen die reeds betaalden via overschrijving, zullen dit bedrag terug gestort krijgen. Mensen... meer lezen

  Gepubliceerd op : 23-08-2017

 • Het nieuwe infozine is er!

  voorpagina%20infozine%20augustus.JPG Vandaag of morgen in je brievenbus: infozine augustus 2017 ! meer lezen

  Gepubliceerd op : 10-08-2017

 • PWA-DC Nieuwerkerken

  pwadc.jpg Wij zijn op zoek naar gemotiveerde mensen om ons poetsteam te versterken. Er is geen diploma vereist. Na een proefperiode  heb je recht op een contract onbepaalde duur. Daarbij hoort een bruto uurloon van 12,35 euro, werk in je eigen omgeving en een kilometervergoeding.... meer lezen

  Gepubliceerd op : 28-07-2017

 • Bekendmaking tariefreglementen

  De burgemeester   ingevolge toepassing van artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet, brengt ter kennis van het publiek dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 18 juli 2017 de volgende tariefreglementen heeft aangenomen: Vastlegging... meer lezen

  Gepubliceerd op : 20-07-2017

 • Wegen- en rioleringswerken centrum Nieuwerkerken

  rioleringsbuis.png De wegenis- en rioleringswerken aan de Kerkstraat, Pastorijstraat, Heuvelstraat en centrumplein starten op 7 augustus 2017.   Hierover verscheen een persartikel in de krant.   De fase school ( plan nr. 202 ) duurt van 7 augustus tot 1 september. De fase II Noord A ( plan nr.... meer lezen

  Gepubliceerd op : 13-07-2017

 • Sociaal verhuurkantoor Land van Loon

  sociaal%20verhuurkantoor.PNG U heeft een huis, appartement of studio die u wilt verhuren? Dat is goed nieuws! Maar geeft uw eigendom u naast rendement ook zorgen en stress? Ligt u er wakker van? Kortom, laat uw eigendom u niet los? Verhuur uw woning dan gerust aan het Sociaal Verhuurkantoor Land van Loon vzw... meer lezen

  Gepubliceerd op : 04-07-2017

 • Hinder door wegenwerken voor uw deur?

  werkenkerkstraat.png Vraag als ondernemer de betaling van uw hinderpremie aan. Meer info op www.vlaio.be/hinderpremie Wie krijgt een hinderpremie? Heeft u recht op een hinderpremie? Moet u toch sluiten? Hoeveel bedraagt de premie? In de folder leest u alle details. Download hier  de folder. meer lezen

  Gepubliceerd op : 04-07-2017

 • Vogelgriep - versoepeling maatregelen vanaf 2 juli

  favv.jpg Minister van Landbouw Willy Borsus versoepelt vanaf zondag 2 juli een aantal beschermende maatregelen die de voorbije weken ingevoerd werden in het kader van de vogelgriep. Het FAVV vraagt nog steeds dat alle personen die onlangs pluimvee kochten op een markt om waakzaam te zijn en een... meer lezen

  Gepubliceerd op : 30-06-2017

 • App 112 BE

  banner_NL_APP-112-_BE.jpg App 112 BE is een van de mogelijkheden om de noodcentrales te contacteren als je in nood bent en dringend hulp nodig hebt van brandweer, ambulance en/of politie in België. Het belangrijkste voordeel van deze app is dat je de noodnummers niet moet onthouden en je deze dus ook niet kan... meer lezen

  Gepubliceerd op : 29-06-2017

 • Project ‘de evacuatie van Geluwe en Wervik’

  puzzelstuk%20Nieuwerkerken%20%28Medium%29.JPG Onze gemeente helpt de stad Wervik om het verhaal en de geschiedenis van duizenden vluchtelingen van 1917 die vanuit Wervik en Geluwe gevlucht zijn en tijdelijk onderdak vonden in Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Brabant en Limburg te reconstrueren.  Illustrator Carll Cneut, afkomstig uit... meer lezen

  Gepubliceerd op : 22-06-2017

 • Wegenis- en rioleringswerken Kerkstraat, Pastorijstraat, Heuvelstraat en centrumplein

  werkenkerkstraat.png De wegenis- en rioleringswerken aan de Kerkstraat, Pastorijstraat, Heuvelstraat en centrumplein starten op 7 augustus 2017. Voor de bewoners werd een infovergadering georganiseerd op dinsdag 20 juni 2017.   Hier kan je de presentatie  bekijken die getoond werd tijdens deze... meer lezen

  Gepubliceerd op : 21-06-2017

 • Wijziging leegstandsreglement en leegstandsbelasting

  De burgemeester,   ingevolge toepassing van artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet, brengt ter kennis van het publiek dat de gemeenteraad in zitting van donderdag 1 juni 2017 het volgende reglement en belastingreglement  heeft aangenomen: Wijziging... meer lezen

  Gepubliceerd op : 08-06-2017

 • Schade aan teelten

  Door uitzonderlijke meteorologische verschijnselen zoals overvloedige regen, hagelbuien, vorst,… kan er grote schade aan teelten en gewassen ontstaan. Een landbouwer die van mening is dat zijn oogst schade geleden heeft, kan de schadecommissie laten samenroepen om de schade te komen... meer lezen

  Gepubliceerd op : 02-05-2017

 • GPS voor industrienummering

  industrie.jpg Een groot aantal Limburgse bedrijventerreinen is uitgerust met industrie- en havennummering. Dankzij deze nummering, die kenbaar gemaakt wordt op de toegangswegen naar een bedrijventerrein en op het terrein zelf, kunnen bezoekers en leveranciers snel en efficiënt een bedrijf bereiken. Een... meer lezen

  Gepubliceerd op : 09-03-2017

 • VOGELGRIEP: VERSOEPELING VAN DE PREVENTIEVE MAATREGELEN

  Ophokplicht.jpg Hoewel het risico op besmetting met vogelgriep nog steeds aanwezig is, versoepelt het Voedselagentschap vanaf 1 maart enkele van de verplichte voorzorgsmaatregelen voor situaties die weinig risico inhouden op contact met wilde vogels. Deze versoepelingen zijn bepaald op basis van een nieuwe... meer lezen

  Gepubliceerd op : 01-03-2017

 • Rookmelders redden levens!

  FODB_banner_Je%20neuzzz%20slaapt%20ook%20NL.JPG Rookmelders plaatsen? Een makkie waarmee je levens redt! Zeker na het lezen van onze tips. Want rookmelders in huis zorgen er voor dat het alarm afgaat bij rook. Zo ben jij op tijd gewaarschuwd en kun je de nodige maatregelen nemen. Brandt het toch? Noodnummer 112 bellen! Rook is... meer lezen

  Gepubliceerd op : 27-02-2017

 • BENOveren: wat, waarom en hoe?

  ikBENOveer-brochure-305x212.jpg BENOveren staat voor Beter Renoveren.  Gewoon renoveren? Daar doe jij toch niet meer aan mee. Wie verstandig is, ‘BENOveert’: renoveert beter. Met hogere ambities op het vlak van energieprestaties en met de diverse renovatiestappen in de meest logische volgorde.... meer lezen

  Gepubliceerd op : 17-02-2017

madiwodovrzazo
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
26/10 : Dorpsrestaurant
Kan u moeilijk ter plaatse raken of wenst u meer info, neem dan contact op met het... Meer...
29/10 : Literair ontbijt met auteurslezing
Kaarten: 5 euro. Reserveren in de bibliotheken van Sint-Truiden, Nieuwerkerken en... Meer...
05/11 : Tweedehandsbeurs gezinsbond
Verkoop van tweedehandskinderkleding en -kinderspeelgoed in organisatie van de... Meer...